ekosila
ekosila

Połączenie

Info o połączeniu

Infromujmy o planownaym połączeniu spólek P.W. Ekosiła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Starej Baśni 8 /4 , 01-853 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 387.000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083785 (REGON: 01069221400000, NIP: 1180059690) („Spółka Przejmująca” ) ze spółką Marek Lewandowski i Syn komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Starej Baśni 8 /4 , 01-853 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443135 (REGON:14643451500000, NIP: 1182089666) („Spółka Przejmowana”).

Połączenie spółek zostanie dokonane w trybie, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 ksh (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia nastąpi przejęcie przez Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, która to spółka utraci w wyniku tego połączenia byt prawny.

Plan połączenia Spółek został opublikowany poniżej na stronie internetowej Spółki.

Copyright 2010 by Ekosila.pl