ekosila
ekosila

TRITON

Samozasysajace urządzenie napowietrzająco mieszające ze wspomaganiem własną dmuchawą na pływakachZasada działania
 

Tryb napowietrzania

Zasada działania TRITON - tryb napowietrzania

Zasada działania TRITON - tryb napowietrzania

Powietrze jest sprężane za pomocą wysokosprawnej dmuchawy regeneracyjnej (poz. A), a następnie przetłaczane przez wał drążony do śmigła rozdrabniającego PowerShearTM. Śmigło to ma za zadanie rozdrobnienie strumienia tłoczonego powietrza na drobne pęcherzyki, podczas gdy śmigło mieszające Power MixTM (poz. B) skierowuje strumień powietrza w dół zbiornika. Znacznie wydłużony czas przebywania pęcherzyków powietrza w zbiorniku oraz ciśnienie pęcherzyków powietrza powodują zwiększenie transferu tlenu. Pozwala to na zastosowanie Triton’ów również w głębszych zbiornikach, a co za tym idzie na zredukowanie wymaganej ilości miejsca dla zastosowania tego typu systemu.


Tryb mieszania

Zasada działania TRITON - tryb mieszania

Zasada działania TRITON - tryb mieszania

W czasie przerwy w pracy dmuchawy pracuje wyłącznie śmigło mieszające PowerMixTM zapewniając odpowiednią prędkość przepływu w zbiorniku bez natleniania jego zawartości (poz. C). Umożliwia to zaoszczędzenie energii w okresie dopływu ścieków o zmniejszonym ładunku zanieczyszczeń, utrzymanie stężenia tlenu rozpuszczonego w zbiorniku na poziomie optymalnym dla przebiegu procesów technologicznych, utrzymanie jednorodnej zawiesiny w całym zbiorniku.
Zalety

 • TRITON® charakteryzuje się zdolnością zmiany trybu pracy dostosowując się tym samym do hydraulicznych i jakościowych zmian obciążeń w strumieniu dopływających ścieków. Efektem jest oszczędność energii.
 • Wysoki transfer tlenu oraz pełne wymieszanie pozwala utrzymać wysokie stężenie mikroorganizmów w reaktorze.
 • Cicha praca bez emisji aerozoli, odorów lub wychładzania ścieków.
 • Możliwość montażu w wersji na pływkach lub do pomostu.
 • Zapewnienie pełnej kontroli nad przebiegiem procesów.
 • Wysoki transfer i dyspersja tlenu
 • Zdolność redukcji związków biogennych
 • Dwa oddzielne tryby pracy napowietrzania i mieszania umożliwiają zastosowanie Triton’ów w strefach anoksycznych reaktorów
 • Wolne zużywanie się elementów konstrukcyjnych
 • Wyposażenie w dmuchawę regeneracyjną
 • Opatentowana technologia napowietrzania
 • Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
 • Niski poziom hałasu
 • AIRE-O2 Triton® umożliwia wtłoczenie do cieczy większej ilości powietrza przy jednoczesnym rozdrobnieniu strumienia powietrza na drobne pęcherzyki.
 • Rozdrabniając pęcherzyki powietrza o średnicy 2,5 cm do zdefiniowanej przez EPA wielkości drobnych pęcherzyków (2 mm) wzrasta całkowita powierzchnia kontaktu z 26 cm2 do ponad niż 250 cm2
 • Pęcherzyki powietrza mają dłuższy czas zatrzymania w zbiorniku. Większa powierzchnia kontaktu i dłuższy czas zatrzymania skutkują zwiększonym transferem tlenu

Samozasysające urządzenie napowietrzająco mieszające ze wspomaganiem dmuchawą regeneracyjną na pływakach TRITON - widok ogólny

Główne elementy napowietrzacza TRITON

Śmigło Power Mix™ - stosowane w Triton® o mocy 7,5 kW (górne). Śmigło Power Mix™ - stosowane w Aspirator® o mocy 7,5 kW (dolne)

Śmigło rozdrabniające - Atomizer Power Shear™ stosowane w Tritonie

Zastosowanie. Mieszanie fakultatywne: napowietrzanie i mieszanie wyłącznie górnej warstwy cieczy, niskie obciążenie, redukcja emisji odorów, redukcja przyrostu glonów

TRITON - wersja morska. Napowietrzacz na 8 pływakach (4 x 2) wyposazony w pomosty serwisowe. Urządzenia w takiej konfiguracji stsowane jest na akwenach na których moze wystęowac falowanie, lub koniecznośc dokonywania inspekcji z konstrukcji maszyny.

Wysunek wymiarowy - TRITON

Prezentacja Triton

(3 107 kb)

Pełna prezentacja samozasysającego napowietrzacza pływającego Triton

Copyright 2010 by Ekosila.pl